Kochani rodzice, uczniowie!

 

Informujemy, że dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III pracują stacjonarnie.

 

Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. uczniowie klas  IV–VIII realizują zajęcia zgodnie z harmonogramem:

 

DATA

NAUCZANIE STACJONARNE

W SZKOLE

NAUCZANIE ZDALNE

17.05.2021(poniedziałek)

Klasa VII, VIII

Klasa IV, V, VI

18.05.2021(wtorek)

Klasa VII, VIII

Klasa IV, V, VI

19.05.2021(środa)

Klasa VII, VIII

Klasa IV, V, VI

20.05.2021(czwartek)

Klasa IV, V, VI

Klasa VII, VIII

21.05.2021 (piątek)

Klasa IV, V, VI

Klasa VII, VIII

24.05.2021(poniedziałek)

Klasa VII, VIII

Klasa IV, V, VI

 

25.05.2021 (wtorek) – egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony przez RP, RR i SU.

 

 

26.05.2021 (środa) – egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony przez RP, RR i SU.

 

 

27.05.2021 (czwartek)  – egzamin ósmoklasisty - dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony przez RP, RR i SU.

 

28.05.2021r. (piątek)

 

Klasa IV, V, VI

Klasa VII, VIII

 

Pobyt w placówce odbywa się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi GIS.