Szkolny doradca zawodowy

http://www.gimnazjumbudzyn.pl/LOGO1.jpgPole tekstowe: Rolą doradcy zawodowego w szkole jest przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, które w praktyce przekładają się na wybór zawodu, prowadzącej do niego ścieżki kształcenia, planowanie, rozwój i zarządzanie karierą zawodową. W dalszej perspektywie jest to niewątpliwie wychowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym, przygotowanie do radzenia sobie w trudnej sytuacji, jaką jest zmiana społeczna lub bezrobocie, kształtowanie jednostek wartościowych społecznie, ukierunkowanych na rozwój osobisty i zawodowy, zmotywowanych do ciągłego kształcenia się, podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji.
Pole tekstowe: Szkolny doradca zawodowy dyżuruje w pokoju nauczycielskim
środa  1040  -  1220

Ciekawe linki:

ORE        

perspektywy3d     ckpstaszow