Informacja o rekrutacji do przedszkola i klasy pierwszej                                Zarządzenia Burmistrza MiG Połaniec:

                                                                                                                                      zarządzenie 22/2021

                                                                                                                                      zarządzenie 23/2021

Oświadczenia                                                                                                              zarządzenie24/2021

Wniosek do przedszkola

Zgłoszenie do I klasy—dziecko z obwodu

Zgłoszenie do I klasy—dziecko spoza obwodu

 

Wyniki rekrutacji : 

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Wyniki rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej