W Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy  funkcję

Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni:
Paweł Strycharz,

dane do kontaktu:

pawel@e-direction.pl,  

tel. 781 789 794