Logopeda szkolny

Logopeda szkolny przyjmuje w  godzinach:

             poniedziałek—czwartek   730  -   800           Przedszkole

             poniedziałek—środa       1235  -  1500      Szkoła Podstawowa

Pole tekstowe: Główne zadania logopedy szkolnego:
Dokonywanie diagnoz logopedycznych
Tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów
Działania w zakresie profilaktyki logopedycznej
Prowadzenie terapii logopedycznej
Motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne
Wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy
Prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zburzeń komunikacji werbalnej
Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych
Utrzymywanie współpracy z wychowawcami i pedagogiem .

http://www.spwlodowice.szkolnastrona.pl/container/girl_logopedia%5B1%5D.jpg