Projekt edukacyjny realizowany corocznie w klasie II gimnazjum

 

Lepsza Szkoła

 

Umiem pływać   

 

     PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

   aktualne                                                          

   zrealizowane