Pole tekstowe: RADA PEDAGOGICZNA

mgr    Łukaszek Małgorzata

Dyrektor szkoły

mgr    Brzychcy-Zybała Aneta

język angielski, informatyka

mgr   Chmura Aneta

fizyka

mgr    Domagała Beata

pedagog szkolny

mgr    Jakubik Magdalena

edukacja wczesnoszkolna

mgr    Dudek Emilia

 rewalidacja, język polski

ks.       Grabda Józef

religia

mgr    Kiciński Tomasz

wychowanie fizyczne

mgr   Kozioł Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

mgr    Kotlarz Alicja

technika, plastyka

mgr     Kwiatkowska Anna

wychowanie przedszkolne, język angielski

mgr    Lolo Lucyna

wychowanie do życia w rodzinie

mgr   Łukaszek Małgorzata

geografia

mgr    Marczewski Radosław

Logopeda, religia

mgr   Pazdro Stanisław

chemia

mgr   Podsiadły Dorota

język niemiecki

mgr   Roguz Krzysztof

historia, wiedza o społeczeństwie

mgr  Sałat Krystyna

matematyka

mgr   Słowińska Barbara

język polski, muzyka, plastyka

mgr   Sowa Alicja

edukacja wczesnoszkolna

mgr    Staniek Katarzyna

biblioteka

mgr   Stec Karolina

biologia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr   Szewczyk Małgorzata

matematyka, informatyka, doradca zawodowy

           Urbańska Małgorzata

wychowanie przedszkolne

mgr   Wawrzkiewicz Agnieszka

wychowanie fizyczne, przyroda

           Wojdan Joanna

wychowanie przedszkolne