Drodzy uczniowie!

 

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Organizacja nauki polega na tym, że Wy będziecie uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez stronę szkoły, Facebooka, Messengera. Za ich pomocą będziecie otrzymywać wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brać udział w lekcjach prowadzonych on-line. 

 

Wszelkie prace wykonywane przez Was musicie odesłać drogą elektroniczną na email nauczyciela.

Będą one podlegały ocenianiu i będą potwierdzeniem Waszej obecności na zajęciach.

 

Drogi uczniu!

 

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Twoją skrzynkę mailową będą przychodziły komunikaty.

Proszę o dokładne ich przeczytanie!

 

Zwróć szczególną uwagę na znowelizowany wewnątrzszkolny system oceniania.

 

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym.

Kontakt z pedagogiem:

tel. 606261732

e-mail: beacia.domagala@gmail.com

 

    

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy  o ewentualny kontakt mailowy: zs_ruszcza@poczta.onet.pl, tel. 158655888

 

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym - szkolne boiska, plac zabaw, sala gimnastyczna i siłownia zewnętrzna).

Kontakt z dyrektorem szkoły, Małgorzata Łukaszek: 664016762.

Kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów jest możliwy poprzez wychowawców poszczególnych klas.

Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.  

Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.

Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Twojej dyspozycji!

 

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

                                            Dyrektor szkoły

Informacje dla uczniów