W Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy  funkcję

Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni:
Dawid Widera

dane do kontaktu:

iod@efigo.pl