W Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy  funkcję

Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni:
Karolina Bułkowska,

dane do kontaktu:

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

nr tel: 515421685, 504976690