INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI  O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOLE Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD HIGIENY PRACY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W SIECI

 

Drodzy uczniowie i rodzice!

 

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Prosimy dopilnować, aby dzieci i młodzież w czasie kwarantanny nie kontaktowały się bezpośrednio z innymi osobami, unikały spotkań towarzyskich, nie wychodziły z domu bez pilnej potrzeby.

Przypominamy, że okres kwarantanny  to nie ferie ani wakacje, postarajmy się więc, aby zaległości wynikające z niezależnej od nas wszystkich nieobecności w szkole były jak najmniejsze. W związku z tym na stronie internetowej szkoły, portalach społecznościowych (fb) znajdziecie informacje od Waszych nauczycieli dotyczące pracy w domu. Informacje te znajdziecie na naszej stronie internetowej-tutaj (http://www.zporuszcza.polaniec.pl/index_pliki/Page448.htm) – w zakładce dla uczniów. Prosimy sprawdzać, będą pojawiać się sukcesywnie. Prosimy także rodziców o monitorowanie wykonywania tych zadań.

Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele pozostaną w stałym kontakcie z rodzicami – w razie potrzeby proszę kontaktować się drogą mailową lub telefonicznie w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Prosimy o śledzenie stron internetowych: szkoły, MEN, świętokrzyskiego kuratorium oświaty, gdzie będą dostępne bieżące informacje.

Prosimy o poważne potraktowanie zaistniałej sytuacji i stosowanie się do wszelkich obowiązujących procedur.

Prosimy rodziców o to, by umożliwili uczniom pracę zdalną, by wyposażyli ich w niezbędny sprzęt i bezpieczne oprogramowanie.

Rodzice - wspierajcie i motywujcie swoje dzieci  do pracy, nagradzajcie je za ich pracę, bo to trudny czas.

Dostępne są też strony internetowe, rekomendowane przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.epodreczniki.plwww.cke.gov.pl (i strony Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacje dostępnych na stronie Ministerstwa Edukacji www.men.gov.pl. Zachęcamy do ich odwiedzenia.

Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie składał się z:

zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;

zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;

zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

 

Drodzy nauczyciele!

 

Przed nami trudny czas, wszyscy będziemy pracować zdalnie z naszymi uczniami. Dbajcie o bezpieczeństwo naszych uczniów. Korzystajcie z bezpiecznego oprogramowania. Dbajcie o higienę pracy swoją i naszych uczniów. Śledźcie strony MEN, KO, Sanepid-u i inne związane z oświatą i kształceniem na odległość.

W przygotowaniu materiałów powtórzeniowych do samodzielnej pracy uczniów w domu pomogą Wam strony:

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

 

 

Małgorzata Łukaszek