Znalezione obrazy dla zapytania ogłoszenia

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez Radę Pedagogiczną w roku szkolnym 2018/2019:

02.11.2018 r.

10– 12.04.2019 r. ( egzamin gimnazjalny)

15-17.04.2019 r.   ( egzamin ósmoklasisty)

02.05.2019 r.