Znalezione obrazy dla zapytania ogłoszenia

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez Radę Pedagogiczną w roku szkolnym 2018/2019:

02.11.2018 r.

10– 12.04.2019 r. ( egzamin gimnazjalny)

15-17.04.2019 r.   ( egzamin ósmoklasisty)

02.05.2019 r.

 

 

 

       

 

 

Szanowni Rodzice!

 

Od dnia 8 kwietnia 2019r. przewidywany jest strajk nauczycieli w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy. Wiązać się to może z trudnością zapewnienia opieki wszystkim wychowankom. Prosimy Rodziców o wyrozumiałość i zapewnienie w tym dniu opieki dzieciom we własnym zakresie.

 

Dla dzieci, którym Rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki, zorganizowana będzie grupa dyżurująca w Zespole Placówek

Oświatowych w Ruszczy.

Bieżące informacje o sytuacji strajkowej zamieszczone będą na naszej stronie internetowej  oraz na tablicy  informacyjnej w placówce.

 

Od dnia 15.04.2019 roku  strajk nauczycieli  w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy został zawieszony.

 

Przypominamy, że wiosenna przerwa świąteczna trwa od  18 do 23 kwietnia 2019 r. 

Od dnia  24 kwietnia  2019 roku ( tj. od środy) zajęcia będą prowadzone zgodnie z planem lekcji.